ProZ.com - Дэлхийн орчуулгын үйлчилгээний лавлах
 The translation workplace
Ideas
Зөвлөгөөнүүд
 
 

ProZ.com зөвлөгөөнүүд

ProZ.com зөвлөгөөн - сурч мэдэх, бусадтай сүлжээ тогтоох, цагаа хөгжилтэй сайхан өнгөрөөх боломж! гэсэн урианд илэрхийлсэнчлэн ProZ.com зөвлөгөөн нь бусад гишүүдтэй биечлэн уулзалдах, сүлжээ үүсгэх, сургалт, хэлэлцүүлэгт хамрагдах, илтгэл тавих, мэргэжлийн ур чадвараа хөгжүүлэх, нийгэмших боломжийг гишүүдэд олгодог.
Үүнийг бас үзээрэй: Виртуал зөвлөгөөнүүд

Үүнийг бас үзээрэй:
Өөрийн оршин суугаа газартаа сургалтанд хамрагдах замаар хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт хэрэгслүүдтэй хөл нийлүүлэн алхаарай.

Өөр хоорондоо ойр амьдардаг ProZ.com хэрэглэгчдийн албан бус уулзалтууд

Upcoming Conferences