ProZ.com - Дэлхийн орчуулгын үйлчилгээний лавлах
 The translation workplace
Ideas
Эх хэл: Зорилтот хэл:
Талбарууд:
Нөхцөлийг хайх (заавал биш):
Types:  Орчуулга  Хэлмэрчлэх нь  Боломжит
Ахисан түвшний хайлтын горим | Бүгдийг үзэх

Цаг Хэл Ажлын дэлгэрэнгүй Илгээсэн
Гадаад эх үүсвэр ашиглагчийн гишүүнд элсэх
Гадаад эх үүсвэр ашиглагчийн ДАМ-ын дундаж Likelihood of working again Төлөв
1 2 3 4 5 6 Дараагийн   Сүүлийн
15:45 English > Dutch, French, German short text
Translation, Checking/editing

03:45 Jun 29 хүртэл зөвхөн гишүүн
Professional member
No record
Шууд холбоо барих
15:43 Traduction technique : Azéri vers Français
Translation
(Боломжит)

Програм хангамж: SDL TRADOS
15:43 Jun 29 хүртэл зөвхөн гишүүн
Corporate member
LWA: 5 out of 5
Гишүүн компани
5 Шууд холбоо барих
15:41 Khmer/Cambodian Linguist Needed!
Translation

Corporate member
LWA: 5 out of 5
Гишүүн компани
5 Шууд холбоо барих
15:40 PR Article from English to Italian, 300 words by 29.06, 11 am UK time
Translation

03:40 Jun 29 хүртэл зөвхөн гишүүн
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Шууд холбоо барих
15:39 Progetto di revisione testi medici generali italiano>portoghese del Brasile
Checking/editing

03:39 Jun 29 хүртэл зөвхөн гишүүн
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Шууд холбоо барих
15:34 Tłumaczenie pisemne listy dialogowej 37 tys. znaków z.s.
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
3
Quotes
15:30 Tłumaczenie pisemne listy dialogowej 37 tys. znaków z.s.
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
2
Quotes
15:26 Tłumaczenie pisemne listy dialogowej 37 tys. znaków z.s.
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
0
Quotes
15:26 Italian translators (from Swedish, Polish, Hungarian and Romanian)
Translation, Checking/editing

03:26 Jun 29 хүртэл зөвхөн гишүүн
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Шууд холбоо барих
15:20 Tłumaczenie pisemne listy dialogowej 37 tys. znaków z.s.
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
1
Quotes
15:19 short translation (around 400 words)
Translation

03:19 Jun 29 хүртэл зөвхөн гишүүн
Blue Board outsourcer
LWA: 2.3 out of 5
2.3
17
Quotes
15:18 DE>FR - Contract of employment - 1274 words
Translation

Програм хангамж: SDL TRADOS
03:18 Jun 29 хүртэл зөвхөн гишүүн
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
1
Quotes
15:18 PR Speech from Italian to English, 500 words by 28.06, 7 pm UK time
Translation

03:18 Jun 29 хүртэл зөвхөн гишүүн
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Шууд холбоо барих
15:14 Croatian-German translator required
Translation

Програм хангамж: SDL TRADOS, Microsoft Word
03:14 Jun 29 хүртэл зөвхөн гишүүн
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Шууд холбоо барих
15:13 Elevator Manual, 15k words, Scanned PDF
Translation

Програм хангамж: Microsoft Word, Adobe Acrobat
03:13 Jun 29 хүртэл зөвхөн гишүүн
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
8
Quotes
15:07 7 Илүү хосууд Several languages interpreters - Leatherhead, Surrey, UK.
Interpreting, Simultaneous

Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Шууд холбоо барих
15:06 Seeking Marathi into US English Translators
Translation, Transcription

03:06 Jun 29 хүртэл зөвхөн гишүүн
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Шууд холбоо барих
14:50 FRA-LIT medical/pharmaceutical translations
Translation

Corporate member
LWA: 4.8 out of 5
Гишүүн компани
4.8 Шууд холбоо барих
14:49 Traduction français japonais et chinois 1,5 k mots
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8
5
Quotes
14:44 Italian-English Interpretation for 1-hour Medical Consultation
Interpreting, Phone

Улс: United States
02:44 Jun 29 хүртэл зөвхөн гишүүн
Blue Board outsourcer
LWA: 3 out of 5
3 Шууд холбоо барих
14:42 4 hand-written pages
Translation

02:42 Jun 29 хүртэл зөвхөн гишүүн
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Шууд холбоо барих
14:41 Traducteurs français-polonais URGENT !!!)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
2
Quotes
14:36 Prenup-Legal agreement
Translation

02:36 Jun 29 хүртэл зөвхөн гишүүн
Blue Board outsourcer
LWA: 2.5 out of 5
2.5 Шууд холбоо барих
14:36 Gaming translations opportunity
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
8
Quotes
14:19 EN<>FR freelance translators
Translation
(Боломжит)

Програм хангамж: MemSource Cloud
02:19 Jun 29 хүртэл зөвхөн гишүүн
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 Quotes
14:18 Greek to english
Translation

Програм хангамж: SDL TRADOS, SDLX,
Microsoft Word
Blue Board outsourcer
LWA: 3 out of 5
3
2
Quotes
14:16 Life Sciences Technical translators for FR/IT/DE/FI>EN
Translation

Corporate member
LWA: 3.6 out of 5
Гишүүн компани
3.6 Шууд холбоо барих
14:07 MTPE - English into GERMAN
Translation, MT post-editing

Professional member
LWA: 3.9 out of 5
3.9 Шууд холбоо барих
13:46 English to Khmer, Sinhalese & Srilankan Tamil translators required
Translation, Checking/editing
(Боломжит)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Шууд холбоо барих
13:46 Огнеупорные материалы, голландский
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 Шууд холбоо барих
13:43 Vital Record
Translation

01:43 Jun 29 хүртэл зөвхөн гишүүн
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8
4
Quotes
13:38 Текстильное производство (технические инструкции)
Translation, Checking/editing

01:38 Jun 29 хүртэл зөвхөн гишүүн
Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 Шууд холбоо барих
13:30 Fragment of a Mobile Application
Translation

01:30 Jun 29 хүртэл зөвхөн гишүүн
Professional member
LWA: 5 out of 5
5
60
Quotes
13:27 1 Илүү хосууд Searching linguists for long term cooperation from Greek Croatian Maltese
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(Боломжит)

Програм хангамж: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
Зөвхөн гишүүн
Corporate member
Гишүүн компани
No entries
Шууд холбоо барих
13:25 Short Children's rhyme
Translation
(Боломжит)

Програм хангамж: SDL TRADOS, Microsoft Excel
01:25 Jun 29 хүртэл зөвхөн гишүүн
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Шууд холбоо барих
13:24 English into German marketing translators
Translation

Зөвхөн гишүүн
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
22
Quotes
13:21 IT text translation
Translation, Checking/editing

01:21 Jun 29 хүртэл зөвхөн гишүүн
Blue Board outsourcer
4 Шууд холбоо барих
13:19 4 Илүү хосууд Searching linguists for long term cooperation from Greek Croatian Maltese
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing
(Боломжит)

Програм хангамж: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
Зөвхөн гишүүн
Corporate member
Гишүүн компани
No entries
Шууд холбоо барих
13:15 4 Илүү хосууд Searching linguists for long term cooperation from Greek Croatian Maltese
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(Боломжит)

Програм хангамж: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
Зөвхөн гишүүн
Corporate member
Гишүүн компани
No entries
Шууд холбоо барих
13:14 7 Илүү хосууд ALL LANGUAGES AND DIALECTS NEEDED
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Phone

Улс: United States
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Шууд холбоо барих
13:08 Contract, 1,5k words
Translation

01:08 Jun 29 хүртэл зөвхөн гишүүн
Blue Board outsourcer
5
16
Quotes
13:05 4 Илүү хосууд Searching linguists for long term cooperation from Greek Croatian Maltese
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(Боломжит)

Програм хангамж: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
Зөвхөн гишүүн
Corporate member
Гишүүн компани
No entries
Шууд холбоо барих
13:05 Native Spanish (EU) legal translators
Translation

Зөвхөн гишүүн
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
40
Quotes
12:59 1 Илүү хосууд Searching linguists for long term cooperation from Greek Croatian Maltese
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(Боломжит)

Програм хангамж: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
Зөвхөн гишүүн
Corporate member
Гишүүн компани
No entries
Шууд холбоо барих
12:53 4 Илүү хосууд Searching linguists for long term cooperation from Greek Croatian Maltese
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: S
(Боломжит)

Програм хангамж: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
Зөвхөн гишүүн
Corporate member
Гишүүн компани
No entries
Шууд холбоо барих
12:43 3 Илүү хосууд Searching linguists for long term cooperation from Greek Croatian Maltese
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(Боломжит)

Програм хангамж: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
Зөвхөн гишүүн
Corporate member
Гишүүн компани
No entries
Шууд холбоо барих
12:39 4 Илүү хосууд Searching linguists for long term cooperation from Greek Croatian Maltese
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(Боломжит)

Програм хангамж: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
Зөвхөн гишүүн
Corporate member
Гишүүн компани
No entries
Шууд холбоо барих
12:34 4 Илүү хосууд Searching linguists for long term cooperation from Greek Croatian Maltese
Translation, Checking/editing, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Other: Subtitling, Linguistic validation, SEO, Transcreation, DTP
(Боломжит)

Програм хангамж: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, IBM CAT tool,
Wordfast, Across, MemoQ,
Alchemy Publisher, XTM
Зөвхөн гишүүн
Corporate member
Гишүүн компани
No entries
Шууд холбоо барих
12:21 EN-HI, 300 words, legal
Translation

00:21 Jun 29 хүртэл зөвхөн гишүүн
Blue Board outsourcer
4.8 Шууд холбоо барих
12:20 3 Илүү хосууд Transcribers and Quality Reviewers for Multiple Languages
Transcription

00:20 Jun 29 хүртэл зөвхөн гишүүн
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Шууд холбоо барих
1 2 3 4 5 6 Дараагийн   Сүүлийн


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
<b>PDF Translation - the Easy Way</b>
TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.
LSP.expert
How about you start tracking translation jobs and sending invoices in minutes? You can also manage your clients and generate reports about your business activities. So you always keep a clear view on your planning, AND you get a free 30 day trial period!