Post a job

Step 1
Describe your job
Step 2
Budget and confirmation

Аль хэдийн бүртгэгдсэн? Одоо нэвтрэх.
Хараахан бүртгүүлээгүй байна уу? Зар байрлуулахын өмнө бүртгүүлнэ үү.

Job type
*  шаардсан талбарыг үзүүлэх.
Таны холбоо барих мэдээлэл
Make sure you provide full and accurate contact details as required by job posting rules. Your job may be removed by site staff if information does not comply with these rules.

Keep in mind that information entered for your job will be visible to site staff even when you do not chose to show it publicly.
* Нэр
* Овог
* Төлөөлөл
URL  
багтаах http://
* Э-мэйл хаяг  
* Хаяг  
* Хот  
Муж/бүс/аймаг  
* Шуудангийн код  
* Улс  
* Утасны дугаар  
Илүүд үзсэн формат: +улс-код (бүс/хотын код) 12345678 нэмэлт123
Факсын дугаар  
Илүүд үзсэн формат: +улс-код (бүс/хотын код) 12345678 нэмэлт123


Таны ажлын дэлгэрэнгүй мэдээлэл
* Үйлчилгээ шаардсан
Other service:
* Хэргэм Tips on writing a good summary
Good: "Auto manual, 20k words, TRADOS", "Short medical translation"
Bad: "Spanish > English Translation", "Interpreting job"
* Таны ажил / төслийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Энэ ажил/төсөлд илүү товч, тодорхой мэдээллээр та хангаж чадвал таны байрлуулсан ажлыг үнэлэх, хариу өгөхөд үйлчилгээ үзүүлэгч нарт илүү хялбар байх болно.
Хэлэлцэх:
 • Бичвэрийн утга
 • Эх материалууд
 • Хэрэгтэй лавлагаа
 • Компьютерийн хэвлэл
 • Төслийн цаг хугацааны хүснэгт
Note: Do NOT enter rate or payment information here.
(Ex: .10 USD per word, etc.)
* Хэл
Эх хэл
Зорилтот хэл(oo;)
    
You can choose up to 12 language pairs.
Хэлний хувилбар:
Зорилтот хэлний хувьд шаардлагатай аливаа хэлний хувилбаруудыг тодорхойлно уу
* Subject field
*  Other field - please specify
Жишээ нь: микробиологи, ёс суртахуун/удамшил зүй
Жишээ бичвэр
(Strongly recommended)
If possible, please include a short excerpt from the text to be translated. This will help the service provider come up with a more accurate quote. There is a limit of 500 characters.
Confidentiality level
(Optional. Not intended as a replacement for NDA or other confidentiality agreement)
Some jobs involve confidential material. What security level would you assign to this particular job?.Хэмжээ
Мянгын орныг харуулахдаа таслал (,) эсвэл цэгийг (.) ашиглаж болохгүй.
Компанийн таамаглал уу?
Эхийн формат
Эхийн форматын тэмдэглэл
Хүргэлтийн формат
Хүргэлтийн форматын тэмдэглэл
* Хүргэлтийн эцсийн хугацаа The deadline for delivery of the work Time zone: GMT
Time now: May 21 04:46 GMT
* Үнийн санал өгөх эцсийн хугацаа The deadline by which quotes must be submitted Time zone: GMT
Time now: May 21 04:46 GMT
Энэ ажлыг тодорхойлсон байгаа URL


Үйлчилгээ үзүүлэгчийн шаардлагууд (заавал биш)
Энд та дараах шалгуурыг хангах мэргэжилтнүүд рүү ажлын зарыг чиглүүлж чадна. "Илүүд үзсэн" гэдгийг сонгосноор хэн ч таны ажилд үнийн санал өгч болох боловч таны илүүд үзсэн шалгуур мэргэжилтнүүдэд харагдана гэсэн үг юм. "Шаардсан" гэдгийг сонгоно гэдэг нь зөвхөн тодорхой заасан шалгуурыг хангах мэргэжилтнүүд зөвхөн энэ ажилд үнийн санал өгч чадна гэсэн үг юм.

Үйлчилгээ үзүүлэгч илүүд үзэх зүйл, шаардлагуудыг оруулснаар сонирхсон этгээдүүдийг (ProZ.com-оор дамжуулан үнийн санал хүлээн авах үед) үнэлэх явдлыг илүү хялбар болгоно.
туршлага
* Тэмдэглэл: Энэ шалгуурыг хангахын тулд мэргэжилтнүүд нь сонгогдсон ерөнхий талбаруудаас хамгийн багадаа нэгийг харуулсан байх ёстой
Тодорхой талбарууд
* Тэмдэглэл: Энэ шалгуурыг хангахын тулд мэргэжилтнүүд нь сонгогдсон тодорхой талбаруудаас хамгийн багадаа нэгийг харуулсан байх ёстойНэгээс олон тодорхой мэргэжлийн чиглэлийг сонгохдоо CTRL товчийг хөдөлгөөнгүй дарна.
Мэргэжлийн итгэмжлэл info
Because ProZ.com is not able to verify all credentials, this is the recommended option.
Програм хангамж
* Тэмдэглэл: Энэ шалгуурыг хангахын тулд мэргэжилтнүүд нь сонгогдсон тодорхой талбаруудаас хамгийн багадаа нэгийг харуулсан байх ёстой

Хэрэв та энэ програмтай танил биш бол ямар нэг зүйлийг сонгох хэрэггүй.


      
Байршил info
Үйлчилгээ үзүүлэгч нь тодорхой улсад оршиж байгаа тохиолдолд зөвхөн ашиглах.
Төрөлх хэл info
"Зорилтот хэл"-ийг сонгосноор энэ илүүд үзсэн зүйл болон шаардлага нь таны ажилд зориулсан сонгогдсон бүх зорилтод хэлнүүдэд хамаарах болно.
Нэмэлт үйлчилгээ үзүүлэгчийн шаардлагууд
Шаардахыг анхаарч үзэх:
 • Туршлагын жил
 • Талбар дахь мэдлэг
 • Лавлагаа
Энэ ажлыг ProZ.com-ын гишүүдээр (төлж байгаа) хязгаарлах?
Цөөн үнийн саналтайгаар төлж буй гишүүдээр ажлыг хязгаарлах.
Үнийн саналыг зөвшөөрөх
Энэ ажилд оюутнуудын үнийн саналыг зөвшөөрөх


Олон янзын
Холбоо барих арга info
Дагах код info
Энэ ажлыг ашгийн бус групп санхүүжүүлсэн үү?  
(FAQ)


Тэмдэглэл: Энэ маягт нь хэлтэй холбоотой ажлын зард зориулан өгөгдсөн. Маягтыг аливаа бусад зорилгод ашиглахыг хориглоно.

Эхлэхээсээ өмнө ажлын зарын БАА-ыг уншина уу. Энэ маягтыг ашиглах замаар энд тодорхойлсон дүрмүүдийг хүлээн зөвшөөрч байгаагаа харуулна.

Ажлын зар байрлуулагч нь Blue Board дээр нэмэгдэж болно. Blue Board нь гадаад эх үүсвэр ашиглагчийн талаар ProZ.com-ын хэрэглэгчийн хийсэн бүрэн, хайж болохуйц мэдээллийн сангийн оролтууд юм.Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
SDL MultiTerm 2017
SDL MultiTerm 2017 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2017 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.
CafeTran Espresso
Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

Директорыг ашиглан үйлчилгээ үзүүлэгчийг олох »
Find providers using TM-Town's new Nakōdo translator search engine »

Why post on ProZ.com?
 • Receive quotes from professional translators from around the world
 • It's 100% free
 • ProZ.com is the world's largest community of translators and interpreters

Your current localization setting

Монгол

Select a language

Jobs
 • All of ProZ.com
 • Үг, хэллэг хайх
 • Ажлууд
 • Форумууд
 • Multiple search