KudoZ™ орчуулгын тусламжийн сүлжээ


KudoZ™ нь хэцүү нэр томьёо орчуулахад харилцан нэг нэгэндээ үнэ төлбөргүй туслах боломжийг ProZ.com хэрэглэгчдэд олгодог.


Хэцүү нэр томьёог орчуулж чадахгүй байна уу? Тэгвэл KudoZ сүлжээнд асуултаа оруулаарай.

Мэргэжлийн нэр томьёо, хэллэг орчуулахад тусламж хэрэгтэй байвал КudoZ асуулт тавьж, хам сэдэв, орчуулгын хэл, бусад холбогдох мэдээллийг оруулаарай. Асуулт тавьсны дараа ProZ.com хэрэглэгчид орчуулгыг тайлбар, заримдаа лавлах материалын хамт санал болгодог.

Хариулт иртэл хүлээгээд, хамгийн тустай хариултыг сонго

Мэргэжлийн нэр томьёо, хэллэг орчуулахад тусламж хэрэгтэй байвал КudoZ асуулт тавьж, хам сэдэв, орчуулгын хэл, бусад холбогдох мэдээллийг оруулаарай. Асуулт тавьсны дараа ProZ.com хэрэглэгчид орчуулгыг тайлбар, заримдаа лавлах материалын хамт санал болгодог.

Асуулт бүр сонгосон хариултын хамт архивлагддаг

Асуулт болон түүнд санал болгосон орчуулга системд хадгалагддаг тул хүн бүр түүнийг хожим үзэх боломжтой байдаг.


Сайтын бүдүүвч

ProZ.com сайтын онцлог талуудтай товч танилцах
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Үг, хэллэг хайх
  • Ажлууд
  • Форумууд
  • Multiple search